اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

وبلاگ رسمی اطلاع رسانی اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به میزبانی استان همدان
22 و 23 تیرماه 1395

بایگانی

وبلاگ رسمی اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون در آمد که در 22 و 23 تیرماه 1395 به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان همدان برگزار خواهد شد راه اندازی شد .