اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

وبلاگ رسمی اطلاع رسانی اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به میزبانی استان همدان
22 و 23 تیرماه 1395

بایگانی

جلسه


هشتمین جلسه هماهنگی کمیته های برگزاری همایش ، با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان همدان برگزار شد .

در این جلسه آقای مهندس جعفری مدیر دفتر کاهش آب بدون درآمد شرکت از روند پیگیری اجرای همایش و نمایشگاه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد گزارشی ارائه داد .