اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

وبلاگ رسمی اطلاع رسانی اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به میزبانی استان همدان
22 و 23 تیرماه 1395

بایگانی

- از طریق شماره های زیر می توانید با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.


تلفکس :38221219 - 081 (ویژه شرکت های آب و فاضلاب)


فکس : 38225211 - 081 (ویژه شرکت های آب و فاضلاب)


فکس : 38215167 - 081 (ویژه اسپانسرها و نمابشگاه جنبی)


همراه : 09183146131 (آقای جعفری - هماهنگی شرکت های آب و فاضلاب )


همراه : 09188130118 (آقای صیفی کار - هماهنگی اسپانسر ها و نمایشگاه جنبی )

 

- آدرس دبیرخانه همایش :

همدان - خیابان جهان نما - میدان بیمه - ساختمان شماره 3 شرکت آب و فاضلاب استان همدان