اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

و کاهش آب بدون درآمد

اولین همایش ملی مدیریت مصرف

وبلاگ رسمی اطلاع رسانی اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به میزبانی استان همدان
22 و 23 تیرماه 1395

بایگانی

پلان نمایشگاه جنبی

اسامی شرکت های حاضر در نمایشگاه جنبی همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به همراه شماره غرفه ها .


غرفه شماره 1- شرکت شیرآلات اتوماتیک بلندا

غرفه شماره 2- شرکت بلداجی اصفهان

غرفه شماره 3 - شرکت KWC

غرفه شماره 4 - شرکت ایران انشعاب

غرفه شماره 5- شرکت طلاییه

غرفه شماره 6- شرکت پرتو کاریز پارس

غرفه شماره 7- شرکت ایران مدار

غرفه شماره 8- شرکت هوشمند سازان

غرفه شماره 9- شرکت رسان

غرفه شماره 10- شرکت آب و فاضلاب استان همدان

غرفه شماره 11-شرکت ارقام پرداز

غرفه شماره 12- شرکت ارقام پرداز

غرفه شماره 13- شرکت ارقام پرداز

غرفه شماره 14- شرکت آبزای شمال

غرفه شماره 15- شرکت فزار تجهیز جم

غرفه شماره 16- شرکت سلیمان

غرفه شماره 17- شرکت ژرف آب آوید

غرفه شماره 18- کیهانه کاوش آمود

غرفه شماره 19- شرکت آنیل صنعت پیشرو

غرفه شماره 20 - شرکت پادیاب تجهیز

غرفه شماره 21- شرکت آب صنعت انرژی

غرفه شماره 22- شرکت آب صنعت انرژی

غرفه شماره 23- شرکت تلمبه موتور غرب 

غرفه شماره 24- شرکت شریف تراشه

غرفه شماره 25-انفورماتیک

غرفه شماره 26- شرکت راه آب ارتفاع سنج

غرفه شماره 27- شرکت مشکات انرژی

غرفه شماره 28- شرکت فراسنج ابزار

غرفه شماره 29 - شرکت آریا سپند